HISTORIJAT

OSNIVANJE TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE

Zakonom o tužilaštvima Republike Srpske, od 22. avgusta 2002. godine, u potpunosti je izmijenjena organizacija tužilaštava u Republici Srpskoj.

Umjesto Republičkog javnog tužilaštva, pet okružnih javnih i 29 osnovnih javnih tužilaštava, utvrđeno je osnivanje novog Republičkog tužilaštva i pet okružnih tužilaštava.

U skladu sa ovim zakonom, 01 aprila 2003. godine, formirano je novo Republičko tužilaštvo Republike Srpske, sa sjedištem u Banjoj Luci, a koje postupa na području cijele Republike Srpske.

Republičko tužilaštvo Republike Srpske je su samostalno državno tijelo osnovano za područje Republike Srpske.

Republičko tužilaštvo, u ostvarivanju svojih funkcija, pred Vrhovnim sudom Republike Srpske zastupa žalbe okružnih tužilaštava izjavljenih na prvostepene presude okružnih sudova, te zastupa optužnice u predmetima u kojima je Vrhovni sud ukinuo prvostepene presude i odredio ponovno suđenje.

Pored ove funkcije Republičko tužilaštvo svoje funkcije može ostvarivati i pred osnovnim i okružnim sudovima, kao i pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

Republičko tužilaštvo vrši svoju funkciju u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske, a na osnovu zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

ORGANI TUŽILAŠTVA RS

NADLEŽNOSTI TUŽILAŠTVA RS

SPECIJALNO TUŽILAŠTVO RS

ZAKON O TUŽILAŠTVU RS

KONTAKT TUŽILAŠTVA RS

POSTAVITE PITANJE