HISTORIJAT

OSNIVANJE TUŽILAŠTVA BIH

Parlament Bosne i Hercegovine je u oktobru 2003 godine usvojio Zakon o Tužilaštvu  Bosne i Hercegovine, koji je donesen odlukom  Visokog predstavnika u augustu 2002 godine.

Prva četiri Tužioca u Tužilaštvu BiH su izabrana 16.januara 2003.godine, a prvog međunarodnog tužioca u Posebnom odjelu za organizirani, privredni kriminal i korupciju, u sklopu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, imenovao je Visoki predstavnik u martu 2003. godine.

Najavom zatvaranja Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju 2003. godine bilo je jasno da bi Sud Bosne i Hercegovine i  Tužilaštvo Bosne i Hercegovine trebali imati ovlasti za procesuiranje ratnih zločina i da bi trebali preuzeti predmete ratnih zločina iz Tribunala u Hagu. S tim ciljem je 2004. godine napravljen nacrt paketa pravnih akata, koji je i usvojen na Parlamentu Bosne i Hercegovine u decembru 2004. godine. U januaru 2005. godine, uspostavljen je treći odjel/ Odjel za ratne zločine, unutar Tužilaštva Bosne i Hercegovine koji se bavi procesuiranjem počinilaca ratnih zločina.

U Tužilaštvu BiH su formirana tri odjeljenja, i to:

1. Odjel I- posebni odjel za ratne zločine;

2. Odjel II-posebni odjel za organizovani kriminal i korupciju;

3. Odjel III

ODJELI TUŽILAŠTVA

NADLEŽNOSTI TUŽILAŠTVA BiH

ZAKON O TUŽILAŠTVU BIH

ORGANIZACIJA TUŽILAŠTVA BiH

ETIKA TUŽIOCA

KONTAKT TUŽILAŠTVA BiH

POSTAVITE PITANJE