HISTORIJAT

TUŽILAŠTVO BRČKO DISTRIKTA BiH

Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH je pravosudna institucija sudske vlasti Brčko distrikta BiH, koju još čine Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, Osnovni sud Brčko distrikta BiH i Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH.

Statut Brčko distrikta BiH, kao najviši pravni akt, u glavi V – sudovi i javno tužilaštvo, poglavlje B – javno tužilaštvo, član 63. propisuje:

  • Javno tužilaštvo je nezavisno od sudstva i policije distrikta,
  • Javno tužilaštvo goni počinioce krivičnih djela i obavlja ostale funkcije nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim Statutom i zakonima distrikta,
  • Osnivanje, organizacija i nadležnost Javnog tužilaštva se utvrđuju zakonom.

Statutom zagarantovana nezavisnost ove institucije je potencirana i odredbama Zakona o javnom tužilaštvu Brčko distrikta BiH u kojem se propisuje da je «Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH nezavisan organ Brčko distrikta BiH» (član 1.) odnosno «nijedna osoba niti organ nemaju pravo da upućuju, naređuju ili utiču na Javno tužilaštvo u vršenju njegove funkcije» (član 2.).

Kada je riječ o nadležnostima, pomenuti Zakon o Javnom tužilaštvu propisuje da «Javni tužilac goni počinioce krivičnih djela, određenih prekršaja i privrednih prestupa kao što je predviđeno zakonom« (član 7.) odnosno «Javni tužilac, u procesu istrage krivičnih djela i u postupku gonjenja počinilaca krivičnih djela rukovodi, nadgleda i ako je neophodno vrši istragu krivičnih djela» (član 8.).

Javno tužilaštvo je osnovano kako bi postupalo na cjelokupnom teritoriju Brčko distrikta BiH gdje ostvaruje potpunu i nepodijeljenu nadležnost. To znači preduzimanje svih radnji iz djelokruga rada ove institucije pred oba suda Brčko distrikta BiH, u prvostepenom i drugostepenom postupku kao i u postupku po vanrednim pravnim lijekovima.

ORGANI TUŽILAŠTVA BD

ZAKON O TUŽILAŠTVU BD

NADLEŽNOSTI TUŽILAŠTVA BD

KONTAKT TUŽILAŠTVA BD

POSTAVITE PITANJE