HISTORIJAT

OSNIVANJE SUDA BIH

U cilju borbe protiv terorizma, ratnih zločina, trgovine ljudima, organizovanog  i privrednog kriminala, neophodno je bilo osnovati Sud BiH koji će, između ostalog, djelovati na ujednačavanju i zaštiti standarda u suđenju.

Parlament Bosne i Hercegovine je dana 3. jula 2002. godine usvojio  Zakon o Sudu BiH, kojeg je 12. novembra 2000. godine proglasio Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.

Zakonom o Sudu BiH su propisane nadležnosti Suda BiH i odnose se na: krivičnu, upravnu i apelacionu nadležnost.

U okviru krivičnih postupaka Sud BiH ima nadležnost za krivična djela propisana zakonima BiH, a to su, između ostalog, djela ratnih zločina, organizovanog i privrednog kriminala, te korupcije.

Upravna nadležnost podrazumijeva da Sud BiH presuđuje u predmetima koji se odnose na odluke donesene od strane institucija BiH i drugih organizacija zaduženih za javne funkcije, na primjer, imovinskih sporova vezanih za obavljanje javnih funkcija između države i entiteta, povrede izbornog zakona, itd.

Predsjednika Suda BiH postavlja Visoko sudsko i tužilačko vijeće , a njegov mandat traje 6 (šest) godina , te može ponovo biti imenovan. Pored predsjednika Suda, VSTV imenuje i ostale sudije, sudije porotnike i dodatne sudije u Sudu BiH. Ukupno ima 34 sudije, od kojih su 20 domaćih sudija i 14 stranih.

Predsjednika Suda BiH postavlja Visoko sudsko i tužilačko vijeće , a njegov mandat traje 6 (šest) godina , te može ponovo biti imenovan. Pored predsjednika Suda, VSTV imenuje i ostale sudije, sudije porotnike i dodatne sudije u Sudu BiH. Ukupno ima 34 sudije, od kojih su 20 domaćih sudija i 14 stranih.

Predsjednik Suda BiH odgovoran je za:

  1. predstavljanje Suda BiH u odnosima s državnim tijelima i organizacijama;
  2. raspoređivanje sudija u odjele i vijeća;
  3. određivanje zamjene za sudiju u slučaju izuzeća sudije;
  4. određivanje datuma sjednica, vođenje predmeta i raspoređivanje predmeta članovima Suda BiH i, po potrebi, određivanje nadležnog odjela;
  5. sazivanje i rukovođenje radom Opće sjednice Suda BiH;
  6. izvršenje budžeta Suda BiH;
  7. rukovođenje osobljem Suda BiH.

Kada je u pitanju budžet Suda BiH, po zahtjevu Ministarstva za financije i trezor BiH, Sud BiH u augustu tekuće godine podnosi prijedlog budžeta za slijedeću godinu. Ministarstvo dostavlja prijedlog budžeta na usvajanje Parlamentu BiH koji usvaja konačni iznos budžeta. Sredstva se osiguravaju iz prihoda BiH.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama osigurava javnosti uvid u rad Suda BiH. Prema tom zakonu suđenja su otvorena za javnost, što znači da građani i novinari imaju pravo da prisustvuju suđenjima. Osim toga, javnost ima pravo uvida u dokumente koji su javni, kao što su: potvrđene optužnice, presude, različita sudska rješenja,odluke i slično. Naravno, postoje slučajevi kada sudsko vijeće može donijeti odluku da u interesu zaštićenog svjedoka ili određenih podataka povjerljive prirode, suđenje bude zatvoreno za javnost ili se određeni dokumenti iz istih razloga ne mogu dati na uvid građanima ili novinarima.

ODJELI SUDA BiH

NADLEŽNOST SUDA BiH

 

ORGANIZACIJA SUDA BiH

 

ZAKON SUDA BiH 

ETIKA SUDIJA  SUDA BiH

POSTAVITE PITANJE