Danas je u Tužilaštvu BiH održan sastanak između Gorana Salihovića, glavnog tužioca Tužilaštva BiH i ministra sigurnosti BiH, Dragana Mekića. Glavna tema sastanka su bile operativne aktivnosti, potrebne za efikasniju borbu protiv terorizma I terorističkih aktivnosti.

Na sastanku je zaključeno da je potrebno žurno realizirati aktivnosti na izboru svih članova ovih tijela, s obzirom da je nekima od njih istekao mandat ili nisu više zaposleni u policijskim i sigurnosnim agencijama.

Glavni tužioc upoznao je ministra sigurnosti da Tužilaštvo  BiH ozbiljno razmatra opciju da postojeći Odsjek za terorizam, u kojem rade dva tužioca, odvoji u zasebni odjel, koji bi bio dodatno ojačan sa tužiocima, istražiteljima i drugim stručnim osobljem, te zatražio potporu Ministarstva sigurnosti i Vijeća ministara u tom procesu.

Ministar sigurnosti i glavni tužioc istakli su da je zajednička saradnja i koordinacija pravosudnih, policijskih i sigurnosnih agencija, kao i dobra saradnja sa partnerskim agencijama u regionu, Evropi i svijetu, ključna za efikasnu prevenciju i borbu protiv terorizma.

© 2014 Pravila korištenja | Pravna pomoc

Social Network: