Sud Bosne i Hercegovine ima opću sjednicu i tri odjeljenja.

Sud Bosne i Hercegovine se dijeli na :

  1. krivično odjeljenje;
  2. upravno odjeljenje;
  3. apelaciono odjeljenje (uključujući nadležnost po žalbi u postupku provođenja izbora).

Krivično odjeljenje i Apelaciono odjeljenje imaju po tri odjela.

KRIVIČNO ODJELJENJE

Krivično odjeljenje sastoji se od najmanje 10 (deset) sudija i 3(tri) odjela :

  1. a) Odjel I. za ratne zločine;
  2. b) Odjel II. za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju;
  3. c) Odjel III. za sva ostala krivična djela iz nadležnosti Suda.

Odjelom III.. Krivičnog odjeljenja predsjedava predsjednik kojeg biraju sve sudije Odjela III, na mandat od pet godina.

Odjeljenja sude u vijećima sastavljenim od po trojice sudija.

UPRAVNO ODJELJENJE

Upravno odjeljenje vodi predsjednik kojeg biraju sve sudije tog odjeljenja, na mandat od pet godina.

APELACIONO ODJELJENJE

 Apelaciono odjeljenje sastoji se od tri odjela:

  1. a) Odjel I. odlučuje po žalbama na odluke Odjela I. Krivičnog odjeljenja,
  2. b) Odjel II. odlučuje po žalbama na odluke Odjela II. Krivičnog odjeljenja,
  3. c) Odjel III. odlučuje po žalbama na odluke Odjela III. Krivičnog odjeljenja i na odluke Upravnog       odjeljenja.

Odjelom III. Apelacionog odjeljenja predsjedava predsjednik kojeg biraju sve sudije Odjela, na mandat od pet godina.a od sudije iz drugog odjeljenja može se tražiti da sudi u Apelacionom odjeljenju.