:

KONTAKT I ADRESA TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA

Adresa

Ul. Trg pravde 10; 76 100 Brčko

Telefon: +387 (0)49 217 227

E-mail: jtbd@jtbd.ba