ADRESAR – Republika Srpska

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći:

Kancelarija Banja Luka:

Adresa:

Ul.Slavka Rodića 4; 78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

E-mail: info@mpr-centar.org
 
Web stranica: www.mpr-centar.org
 
Telefon: +387 (0)51 233 570, 233 571

POSTAVITE PITANJE