ADRESAR – Federacija Bosne i Hercegovine

:

Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla:

Adresa:

Džafer Mahala 51; 75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)35 307 864, 307 866

E-mail: kzppp@tk.kim.ba

:

Kantonalni zavod za besplatnu pravnu pomoć Bihać:

Adresa:

  1. viteške brigade br. 2; 77000 Bihać

Bosna i Hercegovina

:

Kantonalni zavod za pravnu pomoć Zenica:

Adresa:

Kočevskačikma 1; 72000 Zenica

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)32 407 792, 201 670

Faks: 032/201 671

E-mail: zdk.zavod@gmail.com

:

Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Široki Brijeg:

Adresa:

Trg Gojka Šuška 3d; 88220 Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)39 704 804

Faks: 039/703 175

:

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo

Adresa:

Obala Kulina bana 4;

71000 Sarajevo

Tel: +387(0) 33 275-660

Fax: +387(0) 33 275-661

E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

POSTAVITE PITANJE