:

ADRESAR

Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

Kancelarija za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH:

Adresa:

Trg pravde br. 10; 76100 Brčko Distrikt
Bosna i Hercegovina

Telefon:+387 (0)49 219 075

E-mail:kppbd@kppbd.ba

Web stranica: www.kppbd.ba

POSTAVITE PITANJE