• Radno pravo se može definisati kao skup pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi.

 • Nasljedno pravo se može definirati kao skup pravnih pravila kojima se uređuje nasljeđivanje. Obuhvata materijalne pravne norme koje određuju ko stiče položaj nasljednika, formalne pravne norme kojima se uređuje postupanje suda u nasljednim stvarima (ostavinski postupak ), ali i druge radnje koje se provode u vezi s nasljeđivanjem.

 • Obligaciono pravo je skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi.

  Obligaciono pravo spada u red najstarijih pravnih disciplina. Kroz preuzete principe rimskog prava stvara se široka osnova na kojoj će početkom 19 vijeka i kasnije biti postavljene tzv. moderne kodifikacije građanskog prava.

 • Krivično pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primjenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih djela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uređenja određene države.

 • Građansko pravo ili “civilno pravo” je skup pravnih normi kojima se uređuju društveni odnosi u koje osobe stupaju povodom stvari, činidbe i imovine, pa se takvi odnosi nazivaju građanskopravnim odnosima.

  Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi nastali između ljudi povodom stvari.

 • Porodično pravo je grana prava koja se bavi uređenjem odnosa između bračnih i vanbračnih partnera , roditelja i djece, te drugih srodnika po krvi i usvojenju.

  Bračno pravo je grana prava koja se bavi uređenjem braka i bračnih odnosa. Nije samostalna grana prava već je dio porodičnog prava.

MISAO DANA

“Ignorantia iuris nocet ” – Nepoznavanje prava škodi

O NAMA

   Poštovani korisnici,

U želji da izađemo u susret građanima, studentima prava, te mladim pravnicima osnovali smo web stranicu pravnik.ba. Naime, ideja stranice je da na jednom mjestu ponudimo sve informacije koje se odnose na pravo i pravnu nauku.

Stranica će se svakodnevno ažurirati novim podacima , te se nadamo da ćemo biti od koristi svim kategorijama društva.

Naš cilj nije da zamijenimo angažovanje stručnih lica-advokata u rješavanju pravnih problema, već da u slučajevima koji ne zahtevaju angažovanje advokata, mi možemo potražiti odgovore na vaša pitanja.

U želji da damo doprinos tome da Bosna i Hercegovina (p)ostane zemlja vladavine prava i pravne sigurnosti, pozivamo vas da nam se obratite sa sugestijama i pitanjima.

Dobro nam došli

OGLASNA PLOCA:

20645851_xl

 • REKLAMIRAJTE SE

  Ukoliko želite da se oglašavate na ovoj stranici pišite nam na mail  marketing@pravnik.ba

VIJESTI

Radno pravo se može definisati kao skup pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi.

Nasljedno pravo se može definirati kao skup pravnih pravila kojima se uređuje nasljeđivanje. Obuhvata materijalne pravne norme koje određuju ko stiče položaj nasljednika, formalne pravne norme kojima se uređuje postupanje suda u nasljednim stvarima (ostavinski postupak ), ali i druge radnje koje se provode u vezi s nasljeđivanjem.

Obligaciono pravo je skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi.

Obligaciono pravo spada u red najstarijih pravnih disciplina. Kroz preuzete principe rimskog prava stvara se široka osnova na kojoj će početkom 19 vijeka i kasnije biti postavljene tzv. moderne kodifikacije građanskog prava.

Krivično pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primjenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih djela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uređenja određene države.

ŽELITE VOLONTIRATI KOD NAS?

UKOLIKO ŽELITE DA SURAĐUJEMO S NAMA ILI DA VOLONTIRATE U NAŠEM TIMU,

KONTAKTIRAJTE NAS!

Prijavite se

POSTAVITE PITANJE